Hersenschuddingrevalidatie

Funqtio manuele therapie

Een hersenschudding kan ontstaan na een auto-ongeluk of een val op het hoofd. Meestal resulteert dit slechts in een oppervlakkige schram of bult op het hoofd, maar in enkele gevallen kunnen langdurige symptomen optreden. Bij een hersenschudding is er geen sprake van structurele schade aan de hersenen, maar overprikkeling van het brein kan leiden tot diverse fysieke, cognitieve en emotionele klachten.

De fysieke symptomen omvatten hoofd- en nekpijn, duizeligheid, misselijkheid, en dubbel/wazig zien. Cognitieve klachten manifesteren zich in slechte concentratie, vergeetachtigheid/slecht geheugen, en een verhoogde gevoeligheid voor licht en/of geluid. Emotionele symptomen kunnen zich uiten als snel gefrustreerd/geïrriteerd zijn, ongeduldigheid, somberheid en angst.
 
Wanneer deze klachten aanhouden gedurende meer dan drie maanden, wordt het Post Concussion Syndroom vastgesteld.
 

Revalidatie bij Hersenschudding door Funqtio

  • Preventie: Het vermijden van langdurige klachten (Post Concussion Syndroom) door patiënten (met weinig tot geen klachten) in de acute fase na een hersenschudding goed te begeleiden.
  • Behandeling van langdurige klachten na een hersenschudding (Post Concussion Syndroom): Wij bieden een multidisciplinaire en oorzaakgerichte benadering voor mensen met langdurige klachten. Dit revalidatieprogramma staat bekend als het Post Concussion Syndroom Revalidatieprogramma.

 

Post Concussion Syndroom (PCS) Revalidatieprogramma

Het PCS-programma is het resultaat van een samenwerking tussen paramedische gezondheidsprofessionals in de regio Venlo, met name in het gezondheidscentrum ‘Huis van Noord’. Deze samenwerking omvat master-gespecialiseerde fysiotherapeuten, psychosomatisch fysiotherapeuten, ergotherapeuten en een cognitief revalidatietherapeut. Daarnaast onderhouden we nauw contact met andere professionals die extern betrokken zijn bij de behandeling, zoals neurologen, psychologen en bedrijfsartsen.

 

Wij geloven niet in magische (fysieke) behandelingen of ‘quick-fix’ oplossingen. Bij hersenschudding revalidatie streven wij naar een multidisciplinair behandelprogramma met een holistische visie dat u op de lange termijn kan helpen. De precieze inhoud van het PCS-revalidatieprogramma verschilt per individu en wordt afgestemd op de persoon.

 

Om de structuur en kwaliteit van elk programma te waarborgen, volgt Funqtio procesmatig een vast stappenplan.

 

Stap 1: Vaststellen van de Oorzaak
Om de oorzaken vast te stellen, worden eerst alle facetten van PCS onderzocht:

  • Dialoog: Een gesprek tussen de patiënt en de fysiotherapeut om te achterhalen wat er is gebeurd, hoe de klachten worden ervaren en welke andere factoren een rol spelen. Hierbij worden zowel de fysieke als psychosociale factoren in kaart gebracht.
  • Lichamelijk onderzoek gericht op de functie van het houdings- en bewegingsapparaat, evenals het vestibulaire (evenwichtsorgaan) en oculaire (ogen) systeem.
  • Vaststellen van het inspanningsniveau middels een loopbandtest.
  • Psychologische screening: Door middel van vragenlijsten brengen wij in kaart of er mogelijk sprake is van angstklachten (bijvoorbeeld herbelevingen van het ongeluk) of depressieve klachten. Uit de literatuur weten we dat angst- en depressieherstel belemmerend kunnen zijn.
  • Cognitief onderzoek: De ergotherapeut brengt cognitieve vaardigheden zoals denksnelheid, geheugen, concentratievermogen, probleemoplossend vermogen en planningsvaardigheden in kaart.

 

Stap 2: Opstellen van een Behandelprogramma op Maat
Met de gegevens uit deze onderzoeken wordt in overleg met alle betrokken gezondheidsprofessionals en u als cliënt een revalidatieprogramma voor hersenschudding opgesteld.

 

Stap 3: Uitvoeren van het Behandelprogramma
De verschillende behandelingen worden voornamelijk uitgevoerd door gespecialiseerde fysiotherapeuten, psychosomatisch fysiotherapeuten en ergotherapeuten. Indien nodig worden andere disciplines hierbij betrokken. De behandelingen worden op elkaar afgestemd en constant bijgesteld door middel van nauw contact en overleg tussen de behandelaars.

"

Het succesverhaal van Lieke Pijnenborgh

10 mei 2024

Lieke Pijnenborgh, een 28-jarige verpleegkundige, heeft in 2022 een hersenschudding opgelopen toen ze door een cliënt in de zorg een klap op haar hoofd kreeg. Ondanks de schok en adrenaline, werkte ze die dag door, maar realiseerde zich de volgende dag dat iets ernstig mis was toen ze zich gedesoriënteerd voelde. Haar moeder bracht haar naar de huisarts, waar ze te horen kreeg dat ze waarschijnlijk een hersenschudding had. Het advies was: neem twee weken rust. “Op het moment zelf dacht ik alleen maar dat ik door moest gaan; stoppen was geen optie. Maar achteraf realiseerde ik me hoe belangrijk het is om naar je lichaam te luisteren,” zegt Lieke.

Lees meer >
Funqtio manuele therapie

Hersenschuddingrevalidatie

11 maart 2024

Een hersenschudding kan ontstaan na een auto-ongeluk of een val op het hoofd. Meestal resulteert dit slechts in een oppervlakkige schram of bult op het hoofd, maar in enkele gevallen kunnen langdurige symptomen optreden. Bij een hersenschudding is er geen sprake van structurele schade aan de hersenen, maar overprikkeling van het brein kan leiden tot diverse fysieke, cognitieve en emotionele klachten.

Lees meer >